Kesón (z franc. caisson) je dutý kváder bez dna, ktorý sa používa v stavebníctve na vykonávanie prác na dne rieky, jazera alebo mora.

Schéma stavebného kesónu
1. voda
2. závažia
3. prívod stlačeného vzduchu
4. kanál na odsávanie materiálu
5. zostupová šachta pre personál
6. tlaková komora na vstup/výstup
Workspace – pracovný priestor

Vďaka tomu, že tlak vzduchu v kesone je rovnaký ako tlak okolitej vody, voda do kesonu nevstupuje a dá sa v ňom pobývať a pracovať bez potápačského výstroja. Ku kesónu je pripevnený kompresor, ktorý dopĺňa a obmieňa vydýchaný vzduch.

Kesóny sa využívajú napríklad pri zapúšťaní mostných pilierov alebo základov budov. Kesón vyrobený z ocele alebo betónu klesá pri vyhlbovaní podložia vlastnou váhou do stavebnej jamy. Po zapustení do dostatočnej hĺbky sa kesón vyplní betónom a slúži ako paženie alebo základy pre ďalšiu konštrukciu.

Kesóny sa využívali od 19. storočia na práce pod vodou.

Pri prácach v kesóne treba rovnako ako pri iných potápačských aktivitách dodržovať správny postup dekompresie, inak hrozí pracovníkom dekompresné ochorenie, kedysi nazývané podľa kesónu aj kesónová choroba.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kesón