Dekompresné ochorenie

Dekompresné ochorenie (angl. decompression sickness, DCS) je typ dekompresnej choroby, ktorá vzniká následkom poklesu okolitého tlaku a prejavuje sa rôznymi symptómami.

Hlavnou bezprostrednou patogenetickou príčinou dekompresného ochorenia je vznik bublín plynu vo vnútri telových tkanív. V závislosti od lokalizácie bublín môžu byť symptómy neurologické (nervová sústava) alebo neurodermatologické (pokožka) , ortopedické (pohybový aparát) alebo pneumologické (pľúca). Následky môžu siahať od veľmi miernych a prechodných, až po mimoriadne závažné trvalé následky alebo smrť.

Na liečbu dekompresného ochorenia sa používa hyperbarická kyslíková terapia.