Symptóm

rozlišovacia stránka

Symptóm alebo príznak môže byť:


Príznak môže byť:

  • charakteristický vonkajší typický znak, vonkajší prejav (niečoho), výrazná, typická vlastnosť
  • v jazykovede:
    • prítomná rozlišovacia črta, ktorá odlišuje príznakový od bezpríznakového variantu resp. varianty navzájom, pozri príznak (príznakovosť)
    • v gramatike zastarano: kmeňotvorná prípona slovies, téma
  • v informatike: symbol, ktorý je pripojený na súbor dát a určuje ich význam, funkciu alebo poslanie, pozri príznak (informatika)


Symptóm môže byť:

  • prirodzený (často nechcený) príznak, sprievodný (prí)znak (deja, javu, procesu, stavu a podobne)
  • v semiotike: predznak, ktorý naznačuje istý stav, poukazuje naň, pozri symptóm (semiotika)

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.