Klasická fyzika

Klasická fyzika je pojem, ktorým sa označujú fyzikálne poznatky ziskané do konca 19. storočia, t. j. predovšetkým klasická mechanika, klasická elektrodynamika a klasická termodynamika. Často sa za súčasť klasickej fyziky považuje aj teória relativity.

Klasickú fyziku v princípe dostaneme z kvantovej mechaniky v limitnom prípade, keď planckovu konštantu položíme limitne rovnú nule. Vzhľadom na "malú" veľkosť planckovej konštanty je možné použiť v makroskopicom svete klasickú mechaniku s veľmi dobrou presnosťou.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.