Zmena klímy

(Presmerované z Klimatická zmena)

Zmena klímy (iné názvy: klimatická zmena, zmena podnebia) môže byť:

  • akákoľvek zmena (resp. akékoľvek zmeny) priebehu klímy v dejinách Zeme (príp. iných planét) väčšia (väčšie) než kolísanie klímy, synonymá: zmeny klímy/podnebia, klimatické zmeny, pozri klimatické zmeny
  • súčasná (pravdepodobne) antropogénna zmena klímy Zeme, ktorá sa začala zhruba v 18. storočí, súvisí so skleníkovým efektom, a ktorej hlavným prvkom je globálne otepľovanie, pozri zmena klímy (súčasná) (alebo pozri pod antropogénna klimatická zmena alebo pozri globálne otepľovanie)

Zdroje upraviť

  • zmeny podnebia. In: Encyklopédia Zeme. Ed. Juraj Činčura. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 720 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 704.
  • změna klimatu. In: Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [online]. [Cit. 2021-07-18]. Dostupné online. ; změna klimatu antropogenní. In: Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [online]. [Cit. 2021-07-18]. Dostupné online.
  • LAPIN, Milan. ZMENY A ZMENA KLÍMY, SCENÁRE KLIMATICKEJ ZMENY : ČO ROZUMIEME POD POJMAMI ZMENY A ZMENA KLÍMY [online]. Bratislava: Oddelenie meteorológie a klimatológie, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (KAFZM), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, [cit. 2021-07-18]. Dostupné online. Archivované 2021-07-16 z originálu.
  • KRAVČÍK, Michal. Klimatická zmena I [online]. Bratislava: [cit. 2021-07-18]. Dostupné online.
  • Klimaänderung. In: Lexikon der Geographie. [CD-ROMs] Heidelberg; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-0418-5.
  • KINDT, S. Klimaänderungen. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  • climate change. In: Glossary of Meteorology [online]. REV. 2012-02-20, [cit. 2021-07-18]. Dostupné online.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.