Kmeňové bunky sú primárne nediferencované bunky, ktoré majú schopnosť sa premeniť (diferenciácia) na iný, špecializovanejší druh buniek. Táto schopnosť umožňuje telu vytvoriť nové bunky a nahradiť tak špecializované tkanivá, ktorých bunky sa už deliť nedokážu. Možno ich rozdeliť na 2 veľké skupiny:

  • unipotentné – z týchto buniek vznikajú vždy bunky len jedného príslušného tkaniva;
  • pluripotentné – môžu z nich vznikať bunky rôznych tkanív.
Kmeňové bunky myší
Ľudské kmeňové bunky

Kmeňové bunky sa môžu deliť bez obmedzenia počtu delení (pozri heslo Bunková smrť). Po delení dcérske bunky môžu ostať kmeňovými, alebo sa môžu príslušne diferencovať a špecializovať (obvykle jedna zostáva kmeňovou a jedna sa diferencuje, pričom rozhodujúci faktor je konštantnosť počtu kmeňových buniek).

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť