Koeficient

rozlišovacia stránka

Koeficient môže byť:

  • v algebre: činiteľ (spravidla konštantný) v matematických výrazoch pri neznámych alebo premenných, synonymá: súčiniteľ, matematický koeficient, pozri matematický koeficient
  • vo fyzike: v niektorých fyzikálnych vzťahoch názov konštantnej veličiny alebo veličiny závislej od vonkajších podmienok, pozri koeficient (fyzika)
  • v štatistike: bezrozmerný štatistický výraz; index
  • v genetike: číslo udávajúce relatívnu frekvenciu výskytu určitého genetického znaku či javu, prípadne relatívnu mieru určitého genetického vzťahu, pozri koeficient (genetika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.