Kogenerácia je technologický proces kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení. Umožňuje zvýšenie účinnosti využitia energie palív.

Príslušné výrobné zariadenie sa nazýva kogeneračná elektráreň, prípadne kogeneračná jednotka v prípade zariadení menších výkonov, ktoré sú obvykle súčasťou iných celkov – priemyselných závodov, bytových domov a pod.

Pozri aj

upraviť