Komárnický potok

Komárnický potok je potok v hornom Šariši, v severovýchodnej časti okresu Svidník. Je to pravostranný prítok Šivarnej, meria 2,8 km a je tokom VII. rádu.

Komárnický potok
Dĺžka toku 2,8 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VII.
Povodie Ondava
Prameň Laborecká vrchovina
Ústie Šivarná
Hydrologické poradie 4-30-08-018
Číslo recipienta 4-30-08-4174

PrameňUpraviť

Tečie v severozápadnom výbežku Laboreckej vrchoviny, pramení neďaleko štátnej hranice s Poľskom v nadmorskej výške približne 495 m n. m.

Opis tokuUpraviť

V pramennej oblasti tečie smerom na západ v blízkosti národnej prírodnej rezervácie Komárnická jedlina na ľavom brehu, ďalej preteká Komárnickou dolinou a sprava priberá krátky prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 583,4 m. Ďalej sa stáča smerom na ZJZ a následne východne od vrchu Dranec (583,3 m n. m.) na juh. Pri horárni v Šivarnej doline, východne od obce Nižný Komárnik, sa v nadmorskej výške cca 378 m n. m. vlieva do Šivarnej.