Kompilácia (programovanie)

programovanie

Kompilácia je preklad zdrojového kódu do podoby vhodnej pre vykonanie procesorom - strojový kód, obvykle sprevádzaná syntaktickou a semántickou kontrolou. Kompiláciu vykonáva program nazývaný kompilátor.