Komponentová analýza

Komponentová analýza je skúmanie významu slov vyčleňovaním sémantických komponentov čiže sém. Bez presného teoretického zdôvodnenia sa komponentová analýza už dávnejšie používa v lexikografickej praxi pri vysvetľovaní lexikálnych významov slov.

Pri komponentovej analýze sa aplikujú dva základné postupy:

  1. rozloženie významov na elementárne komponenty (metóda sémantického kvantovania alebo sémová analýza)
  2. opísanie štruktúry zložitých významov pomocou menej zložitých (metóda sémantických množiteľov).

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.