Význam slova

Význam slova je základná jazyková obsahová jednotka; entita žijúca vo vedomí ľudí istej spoločnosti a vymedzujúca správne používanie príslušného slova. Pri úvahách o význame slova sa uplatňujú rôzne kategórie a iné pojmy, rôzne predstavy, domnienky atď., od čoho závisí potom aj pojem významu slova. K dôležitým pojmom významu slova patrí logický pojem významu slova, lingvistický pojem významu slova, psycholingvistický pojem významu slova, filozofický (najmä gnozeologický) pojem významu slova a i.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.