Skúmanie je odborné, vedecké, filozofické štúdium, pozorovanie, bádanie; spôsob produkovania nového poznania, spočívajúci vo vytýčení si úlohy, predbežnej analýze existujúcich údajov, podmienok a metód riešenia úloh danej triedy, vo formulácii východiskových hypotéz, v ich teoretickej analýze, v plánovaní a organizácii eventuálneho experimentu a jeho uskutočnení, analýza a zovšeobecnenie získaných výsledkov, v overovaní hypotéz na základe získaných faktov, v definitívnej formulácii získaných faktov a zákonov, v získaní vysvetlení a prognóz.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Skúmanie

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.