Analýza

rozlišovacia stránka

Analýza môže byť:

 • všeobecne:
  • metóda práce používajúca rozbor a rozkladanie
  • všeobecná metóda výskumu jednotlivých vlastností niečoho
 • rozbor, rozklad na jednotlivé prvky, časti či zložky (opak syntézy), pozri analýza (rozbor)
 • vo filozofii: tvorenie analytického súdu, pozri analytický súd
 • v psychológii:
  • príjem a rozlišovanie špecifických podnetových energií periférnymi časťami analyzátorov (receptory) a nasledujúce triedenie podnetov podľa ich signálneho významu v centrálnom nervovom systéme, pozri analýza (mozgová kôra)
  • základná myšlienková činnosť tvorica v dialektickej jednote s procesom syntézy aktívnu zložku všeobecnej kategórie poznania, pozri analýza (myšlienková činnosť)
  • spôsob zisťovania a interpretácie psychoterapeuticky významných okolností života osoby, používaný hlbinnou psychológiou (napr. psychoanalýza S. Freuda, Adlerova individuálna psychológia), pozri analýza (psychoterapia)
 • v matematike: odbor či súhrn disciplín opierajúci sa o pojem funkcie a limity, pozri matematická analýza
 • vo fyzike: súbor metód, ktorými získavame informácie o prítomnosti a koncentrácii látok a ich fyzikálnych vlastnostiach a informácie o druhoch žiarenia, pozri analýza (fyzika)
 • skrátene systémová analýza
 • v chémii:
  • chemická reakcia, pri ktorej zo zložitejšej látky vznikajú jednoduchšie látky, pozri analýza (reakcia)
  • súbor postupov vedúcich k získaniu informácií o chemickom zložení (prípadne vlastnostiach) objektu či látky, pozri analýza (chémia)
 • v molekulárnej biológii:
  • heteroduplikačná analytická metóda stanovenia príbuznosti polynukleotidov tvorbou dvojskrtkovnicovej štruktúry na základe komplementarity báz
  • analýza najbližšieho susedného nukleotidu na zistenie častoty výskytu dinukleotidov v reťazci DNA
  • skrátene:
 • v genetike:

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.