Technická analýza je spôsob analýzy aktív (komodít, akcií atď.) s cieľom predikcie budúceho vývoja ich cien prostredníctvom rôznych technických metód. Technický analytik sa nezameriava na fundamentálne údaje (napr. predpoveď počasia pre komodity, stav zásob, P/E ratio, predpokladané zvýšenie/zníženie výnosov podniku atď.), ale svoju pozornosť sústreďuje takmer výlučne na cenový graf, jeho tvar a rôzne indikátory odvodené z cien podkladového aktíva a tiež objemu uskutočnených obchodov. Vychádza pri tom z myšlienky, že všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na budúci vývoj ceny aktíva, sa v danom grafe už nejakým spôsobom prejavili, keďže mnoho ľudí malo tieto správy oveľa skôr, ako prenikli na trh. Takéto informácie, ktoré môžu významne vplývať na cenu, majú pred väčšinou obchodníkov k dispozícii napr. meteorológovia, manažéri podnikov, politici atď. Ich reakcia (nákup alebo predaj aktíva) sa v danom grafe pravdepodobne už nejakým spôsobom odrazila a včasným zachytením takéhoto signálu, je možné maximalizovať zisk technického obchodníka.

Pri technickej analýze skúmajú analytici dve základné časti. Sú to:

  • patterns (obrazce alebo formácie)
  • indikátory

Paterny (obrazce, formácie) upraviť

Paterny sú rôzne obrazce v grafe daného aktíva, ktoré predznačujú pravdepodobný budúci vývoj ceny – jej vzrast alebo pokles. Nie sú 100%-né, avšak zvyšujú pravdepodobnosť, že po vytvorení konkrétneho patternu bude buď cena pokračovať vo svojom trende, alebo naopak, predznačuje, že sa trend zmení na opačný. Medzi takéto obrazce v grafe patria napr.: hlava a ramená, obrátená hlava a ramená, dvojitý vrchol, dvojité dno, trojuholníkové formácie, okrúhly vrchol, okrúhle dno, supporty (podpora), rezistencie (odpor), trendové čiary, kanály atď.

Indikátory upraviť

Sú rôzne vzorce, ktorých výpočtom dostávame informácie najmä o tom, že je niektoré aktívum prekúpené (príliš rýchly vzrast ceny a tá preto, s veľkou pravdepodobnosťou, bude korigovaná smerom dole) alebo prepredané. Taktiež nám poskytujú informácie o tom, že cena zmenila/čoskoro pravdepodobne zmení smer a môže to byť začiatok nového silného trendu – vzrastu alebo poklesu. Technické indikátory je možné zobraziť graficky a majú väčšinou podobu krivky oscilujúcej okolo nulovej hodnoty. Medzi najpoužívanejšie indikátory v súčasnosti patria: Momentum, MACD (Moving average covergence divergence), RSI (Relative strength index), SSTO (Slow stochastic oscilator), ADX (Average directional index), CCI (Commodity channel index), W%R (Williams percentage range), Bollinger bands, A/D line (accumullation/distribution line), kombinácie kĺzavých priemerov atď.

Otázka, či technická analýza skutočne funguje alebo ide len o „šarlatánstvo“, sa v podstate rieši dodnes. Mnohí jej odporcovia (najmä zástancovia Fundamentálnej analýzy) tvrdia, že je to len skvelý spôsob, ako vysvetliť minulý vývoj cien, no dáva nejednoznačné (resp. mnohoznačné) závery pre ich budúci vývoj. Zástancovia technickej analýzy naopak, snáď ako najlepší príklad, často uvádzajú Larryho Williamsa, ktorý opakovane dokázal v priebehu jedného roka zarobiť viac ako 11000 %. Podarilo sa mu vyhrať súťaž, pri ktorej svoj počiatočný vklad 10 tisíc dolárov premenil na 1,1 milióna USD.

Iné projekty upraviť

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť