Williams percentage range

(Presmerované z W%R)

Williams Percentage Range (skr. W%R, alebo tiež %R) je indikátor technickej analýzy.

Indikátor bol vytvorený legendárnym technickým obchodníkom – Larrym Williamsom, ktorý dokázal zhodnotiť svoj počiatočný kapitál v niekoľko tisíc percent ročne, a to hlavne na základe tohto indikátora.

W%R patrí medzi tzv. Momentum indikátory. Je veľmi podobný indikátorom RSI a SSTO, a preto by nemal byť v rámci technickej analýzy kombinovaný len s nimi. Indikátor slúži hlavne na odhalenie prekúpených a prepredaných oblastí podkladového aktíva. Používa sa na presnejšie určenie vstupných a výstupných oblastí.

Vzorec na výpočet W%R je nasledovný:

(Najvyššie HIGH v N periódach – dnešné CLOSE / najvyššie HIGH v N periódach – najnižšie LOW v N periódach) * (-100)

Klasické nastavenie indikátora je 14 alebo 28 periód (zvyčajne ide o dni). Hodnoty indikátora sa pohybujú medzi hodnotami 0 a - 100. Hodnota od - 80 do -100 znamená, že podkladové aktívum je prepredané (jeho hodnota bude pravdepodobne rásť) a hodnota od - 20 až 0 znamená, že podkladové aktívum je prekúpené (jeho hodnota bude pravdepodobne klesať).

Keďže takéto nastavenie indikátora je prinajmenšom netradičné – väčšina technických indikátorov je nastavená opačne (nad 80 je hranica prekúpenosti, cena podkladového aktíva bude preto pravdepodobne klesať a opačne), môžeme sa stretnúť i s tým, že sa hodnoty W%R prispôsobujú tradičnejšiemu vnímaniu hodnôt technických indikátorov, je preto vhodné overiť si, s akým nastavením W%R sa stretávame.

Zaujímavou vlastnosťou W%R je to, že indikátor dokáže často predikovať zvrat cenového trendu podkladového aktíva v predstihu – niekoľko dní vopred. Na druhej strane sa môže často stať, že indikátor poukazuje na prekúpenosť/prepredanosť daného aktíva, avšak cena sa nezmení, ba práve naopak, jej vzrast/pokles môže trvať ešte veľmi dlhú dobu. Preto niektorí technickí analytici používajú tento indikátor s nastavením nad/pod hranicu - 50 bodov (teda nie - 80 a - 20 ako je zvyčajné nastavenie).

Pre získanie jasnejších signálov na nákup/predaj sa často zvykne W%R vyhladzovať prostredníctvom kĺzavého priemeru.

Externé odkazyUpraviť