Momentum (skr. Mom; z angl. hybnosť) je indikátor v technickej analýze. Ide o jeden z najpoužívanejších indikátorov vôbec. Za jeho tvorcu sa považuje známy obchodník Welles Wilder.

Momentum sa používa na meranie „sily a rýchlosti trendu“. Jeho hlavnou výhodou je jednoduchosť výpočtu. Počíta sa dvoma alternatívnymi rôznymi spôsobmi:

a) Mom = cena n – cena n-x
b) Mom = (cena n / cena n-x) * 100

pričom cena n je aktuálna cena; cena n-x je cena x periód späť (najčastejšie nastavenia sú 14 a 20 periód naspäť)

Kladná hodnota znamená, že aktuálna cena je vyššia, ako bola cena x periód späť. Ak je hodnota indikátora kladná, cenový trend podkladového aktíva je rastúci a čím je vzrast prudší, tým je trend zároveň silnejší. Opačná analógia platí pre klesajúce hodnoty momenta.

Momentum sa zobrazuje graficky formou histogramu. Jeho hodnota osciluje okolo nulovej línie (pri druhom uvedenom spôsobe výpočtu osciluje momentum okolo hodnoty 100). Často sa zvykne vyhladzovať pomocou kĺzavého priemeru, aby sa dosiahol hladší priebeh oscilátora, a tým jednoznačnejšie signály na nákup a predaj.

Indikátor sa dá využívať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie sa používa tak, že obchodník nakupuje, keď hodnota momenta prerazí nulovú líniu smerom nahor (trend je rastúci a silnie), predáva, keď hodnota momenta prerazí nulovú líniu smerom nadol. Ďalšie klasické spôsoby jeho využitia sú:

  • vyhľadávanie pozitívnych a negatívnych divergencií,
  • vyhľadávanie extrémnych hodnôt oscilátora – vrcholy a dná.

Momentum je obľúbeným indikátorom technických analytikov nielen pre jednoduchosť výpočtu, ale aj preto, že občas dokáže upozorniť na zmenu trendu v predstihu, skôr ako sa zmení samotný cenový trend podkladového aktíva.

Rate of ChangeUpraviť

Variáciou momenta je indikátor ROC (Rate of Change - "miera zmeny"). Jeho výpočet je takýto:

ROC = ((cena n – cena n-x) / (cena n-x)) * 100

Oba indikátory (momentum aj rate of change) sú v podstate identické a aj sa používajú rovnakým spôsobom.

Externé odkazyUpraviť