Bádanie

je odborné, vedecké skúmanie

Bádanie je odborné, vedecké skúmanie.[1][2] Osoba zaoberajúca sa bádaním sa nazýva bádateľ,[3][4][5] hoci frekventovanejším výrazom s obdobným významom je vedec či výskumník. Výraz bádateľ sa naďalej používa v archivistike, kde označuje osobu študujúcu (bádajúcu) archívne dokumenty.

Referencie

upraviť
  1. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „bádať“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 8022409324 
  2. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „bádať“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 802240750X 
  3. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „bádateľ“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 8022409324 
  4. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „bádateľ“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 802240750X 
  5. Pisárčiková, Mária, ed. (2004), „bádateľ“, Synonymický slovník slovenčiny (3. nezmen. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 8022408018 

Pozri aj

upraviť