Archivistika je veda, ktorá sa zaoberá základmi a metódami aplikovanými na sústreďovanie, evidovanie, spracovanie, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov. Zaraďuje sa medzi pomocné historické vedy, pretože sprístupňovaním archívnych dokumentov napomáha najmä historickému bádaniu.

Predmet archivistiky ako vedy tvorí archívny fond a archívne dokumenty. Spoznanie a sprístupnenie archívneho fondu a archívnych dokumentov sú cieľom archivstiky. Ako metódu používa archivistika provenienčný princíp. Archivistika má niekoľko disciplín:

 • archívnu teóriu a prax
 • archívnu informatiku
 • archívne právo
 • archívne dejiny
 • organizáciu a správu archívov
 • archeografiu
 • archívnu techniku
 • archívnu ekonómiu

Významné osobnosti slovenskej archívnej vedy upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

 • FEJEŠOVÁ, Mária  – HRIVŇÁK, Štefan  – RÍMSKY, Marek  – ŽAŽOVÁ, Henrieta (eds.): Biografický slovník slovenských archivárov. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov  – Odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 2023. 914 s. ISBN 978-80-89051-87-8
 • KUŠÍK, Michal: Archívnictvo v klasifikácii vedy. In: Slovenská archivistika, roč. 3, 1968, č. 1, s. 3  – 21.
 • RÁKOŠ, Elo: Archívna veda a archívna prax. In: Slovenská archivistika, roč. 25, 1990, č. 1, s. 9  – 22.