Archivistika je veda, ktorá sa zaoberá základmi a metódami aplikovanými na sústreďovanie, evidovanie, spracovanie, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov. Zaraďuje sa medzi pomocné historické vedy, pretože sprístupňovaním archívnych dokumentov napomáha najmä historickému bádaniu.

Predmet archivistiky ako vedy tvorí archívny fond a archívne dokumenty. Spoznanie a sprístupnenie archívneho fondu a archívnych dokumentov sú cieľom archivstiky. Ako metódu používa archivistika provenienčný princíp. Archivistika má niekoľko disciplín:

  • archívnu teóriu a prax
  • archívnu informatiku
  • archívne právo
  • archívne dejiny
  • organizáciu a správu archívov
  • archeografiu
  • archívnu techniku
  • archívnu ekonómiu

Významné osobnosti slovenskej archívnej vedy Upraviť

Pozri aj Upraviť

Zdroj Upraviť

  • Kušík, Michal: Archívnictvo v klasifikácii vedy. In: Slovenská archivistika, roč. 3, 1968, č. 1, s. 3-21.
  • Rákoš, Elo: Archívna veda a archívna prax. In: Slovenská archivistika, roč. 25, 1990, č. 1, s. 9-22.