Kontinentálne podnebie

Kontinentálne podnebie sa vyznačuje veľkými rozdielmi teplôt vzduchu v priebehu dňa aj roka a nízkymi úhrnmi zrážok. Tento typ podnebia je charakteristický napr. pre východnú časť Európy alebo strednú Áziu (hlavne v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu a Mongolsku). Je typické aj pre vnútrozemie Severnej Ameriky. Pre menšie plochy kontinentov sa tento typ podnebia vôbec nevyskytuje na južnej pologuli.[1]

Kontinentálna klíma je vzhľadom k výraznému zastúpeniu pevniny len na severnej pologuli.

Priemerná teplota vzduchu v najchladnejšom mesiaci je nižšia ako 0 °C (resp. -3 °C, záleží od metodológie) a aspoň 3 mesiace v roku majú vyššiu priemernú teplotu vzduchu ako 10 °C.

Referencie

upraviť
  1. Hobbs, J. J., 2009, World Regional Geography. Brooks/Cole, Belmont