Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Konvenčná karta je skrátený normalizovaný opis licitačného systému konkrétneho páru.

Okrem opisu otvorení a odpovedí na ne, sú na nej opísané aj výnosové konvencie a markovanie. Počas turnaja by pár mal poskytnúť svoju konvenčnú kartu súperom. Ak pár konvenčnú kartu nemá vyplnenú a pri licitácii dôjde k nesprávnemu vysvetleniu hlášky súperom (vysvetlenie môže byť aj správne, ale partner sa pomýlil alebo blufoval) rozhodca väčšinou pridelí upravený výsledok v prospech poškodenej strany. Ak bolo vysvetlenie v súlade s konvenčnou kartou, väčšinou ponechá skutočne dosiahnutý výsledok. Napriek tomu, že dva páry používajú rovnaký licitačný systém, môže sa ich licitačná karta výrazne líšiť. Používajú inú sadu konvencií, iné markovanie, iné výnosy. Každá bridžová federácia má svoj vlastný formulár na vyplnenie konvenčnej karty.

Externé odkazy upraviť

Editor konvenčnej karty WBF Archivované 2005-12-18 na Wayback Machine