Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Licitačný systém je súborná zostava dohôd týkajúcich sa bridžovej licitácie, ktorá umožňuje dôkladné popísanie sily listov a ich rozlôh. Licitačný systém je kódovaný jazyk, ktorým si partneri vymieňajú informácie o svojich listoch (kartách ktoré majú v rukách). Na základe takto získaných informácií môže pár vylicitovať optimálny alebo aspoň k optimu sa blížiaci záväzok. V širšom slova zmysle sú súčasťou licitačného systému aj markovanie a výnosy. Výmena informácií je verejná, znamená to, že súperom musíme vysvetliť, čo sme sa na základe licitácie o partnerovi dozvedeli. Nemusíme a nemali by sme im poskytnúť informáciu, ktorú sme vydedukovali na základe vlastného listu.

Typológia licitačných systémov upraviť

Licitačné systémy sa delia na:

 • prirodzené - označujú sa zelenou farbou
 • silný tref alebo káro - modrá farba
 • umelé - červená farba
 • vysoko umelé - žltá farba

Prirodzené licitačné systémy sú také, v ktorých sa takmer nevyskytujú umelé hlášky. Väčšinou majú len jedno umelé otvorenie, týkajúce sa veľmi silného listu.

Umelé licitačné systémy sú také, v ktorých prevažujú umelé hlášky.

Vysokoumelé systémy sú celé postavené na umelých hláškach. Obrana voči nim je bez znalosti systému súperov a prípravy naň obťažná. Na bežných turnajoch sú vysokoumelé systémy v súčasnosti zakázané.

Zoznam najrozšírenejších licitačných systémov upraviť

 • Acol - anglický licitačný systém
 • MOSCITO - austrálsky licitačný systém
 • Náš systém (Nasz System) - poľský licitačný systém
 • WJ (Wspólny Język) - poľský licitačný systém nazývaný aj Poľský tref
 • Precision - americký licitačný systém
 • SAYC - americký licitačný systém
 • SEF - francúzsky licitačný systém
 • Two over One - americký licitačný systém

Slovenské licitačné systémy upraviť

 • LIMIT - kedysi u nás rozšírený systém, v súčasnosti sa už takmer nepoužíva
 • TATRY Archivované 2005-04-04 na Wayback Machine - licitačný systém Ivana Tatranského

Na Slovensku bol donedávna najrozšírenejším systémom Precision, v súčasnosti je to asi SAYC.

Každý pár si môže licitačný systém prispôsobiť svojmu naturelu. Niektoré páry sa pokúšajú vyvinúť vlastný licitačný systém.

Externé odkazy upraviť