Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Precision je bridžový Licitačný systém vypracovaný v šesťdesiatych rokoch 20. storočia americkým bridžistom C. C. Weiom. V literatúre sa systém nazýva aj Precision Club.

Precision je systémom silného trefu – iba otvorenie 1 je silné a forsujúce (ukazuje list od 16HCP), všetky ostatné otvorenia majú silu ohraničenú do 15HCP (hoci v originálnej verzii bola jedna výnimka – otvorenie 2BT ukazovalo 22-23HCP na pravidelnej rozlohe). Po otvorení 1 a pozitívnej odpovedi pôvodný Precision používal hlášky typu Talianske OSW, formy relay.

Charakteristickým otvorením v prvej verzii Precision boli 2 ukazujúce list so silou 11-15HCP a trojfarebnou rozlohou s krátkosťou károvou, v súčasných obmenách Precision najčastejšie používa iné dohovory.

Otvorenia 1 a 1 sú s päťlistami, 2 ukazuje list so šiestimi trefami alebo piatimi trefami a drahým štvorlistom, a 1BT ukazuje 13-15HCP.

V pôvodnom systéme 1 bolo prirodzené, v súčasnosti väčšina párov používa "prípravné 1" so všetkými rozlohami listov, ktoré nemožno vyjadriť otvoreniami 1, 1, 2 a 1BT.

Otvorenie v prvej verzii Precision vyzerali takto:

1: 16+ s ľubovoľnou rozlohou
1: 11-15, prirodzené s 5+
1/: 11-15 s farbou 5+,
1BT: 13-15 pravidelná rozloha,
2: 11-15 6+; alebo 5+ a drahý štvorlist,
2: 11-15 s rozlohou 4=4=1=4 (singl káro), prípustné boli i rozlohy 4=3=1=5, 3=4=1=5 alebo 4=4=0=5 s veľmi slabími trefami ( slabými na otvorenie 2),
2/: slabé dva,
2BT: 22-23HCP pravidelná rozloha.

Väčšina súčasných variantov Precision používa iné otvorena 1, 2 a 2BT, a občas aj 1BT a 2. Napríklad Match Point Precision používa otvorenia 1BT so silou 12-15, ale bez drahého štvorlistu, 2 je iba jednofarebná rozloha s trefami alebo dvojfarebný s trefami a kárami, a 2 sú slabé dva, a všetky listy, ktoré sa nezmestia do týchto otvorení sa otvárajú cez 1 (od rozlôh 4=4=0=5, cez pravidelné listy s drahými štvorlistami, až po prirodzené kárové otvorenia).

Externé odkazy upraviť