Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

MOSCITO (akronym z anglického Major Oriented Strong Club) je licitačný systém vypracovaný Austrálčanmi Paulom Marstonom a Stephenom Burgessom.

V prvej verzii systém vyzeral nasledujúco, otvorenia na 1 a 2 mieste:

Pas 0-5 HCP V nevýhodných stavoch hier 6-9, ak hráč nemá rozlohu najmenej 5-4
1♣ 15+  HCP Ľubovoľná rozloha
1 10-14 HCP Rozloha bez drahého štvorlistu
1 10-14 HCP 4+, najviac tri piky, možnosť dlhšej lacnej farby (tzv. canapé)
1♠ 10-14 HCP 4+♠, najviac 3 srdcia, možná dlhšia lacná farba
1BT 10-14 HCP Najmenej po štyri karty v oboch drahých farbách, rozloha nemusí byť pravidlená
2♣  6-9 HCP Rozloha ľubovoľná s výnimkou rozlôh ktoré možno ukázať hore uvedenými
          otvoreniami
2  6-9 HCP Hajmenej po štyri karty v kárach a srdciach (najmenej 5-4 v druhej hre)
2  6-9 HCP 4+ srdcia 4+ piky (najmenej 5-4 v druhej hre)
2♠  6-9 HCP 4+ piky 4+ trefy (najmenej 5-4 v druehj hre)
2BA 6-9 HCP 4+ trefy a 4+ kára (najmenej 5-4 v druhej hre)

Na 3 a 4 mieste (po pase partnera) 1♣ ukazuje 17+ HCP, otvorenia na prvom stupni majú silu 12-16 HCP.

V ďalšej licitácii po všetkých otvoreniach je používaná relayová schéma - Symmetric Relay. Treba spomenúť, že na začiatku MOSCITO vznikol ako Systém Slabých Otvorení, ale systémové obmedzenia Svetovej bridžovej federácie spôsobili, že bol prerobený na systém silného trefu. Na medzinárodnej scéne MOSCITO debutoval na Majstrovstvách Sveta v Perthe v roku 1989.

Neskôr vzniklo množstvo verzií systému MOSCITO: Moscito Byte, German Moscito, Honeymoon Moscito, Moscito-D, Newlands Moscito, Diamond Spade a iné.