Korporácia

Wikimédia:Rozlišovacia stránka

Korporácia môže byť:

 • všeobecne: združenie, zväz, spolok, organizácia osôb spojených spoločnými záujmami/úlohami, najmä toho istého odboru, zamestnania či stavu
 • v stredoveku: stavovsko-cechová organizácia remeselníkov a obchodníkov, pozri korporácia (stredovek)
 • v práve:
  • na Slovensku v staršom, inak aj v súčasnom nemeckom a rakúskom práve: hlavný a typický druh právnickej osoby, právnická osoba s podkladom prevažne osobným, ktorej členom sa stáva dobrovoľne, v niektorých teóriách právnická osoba vôbec, pozri korporácia (právnická osoba)
  • v práve Anglofónnych krajín:
   • právnická osoba, ktorá je vytvorená na základe zákonov štátu, ktorá je odlišná od jednotlivcov ktorí ju tvoria, a ktorú možno žalovať a môže byť žalovaná, pozri corporation (právnická osoba)
   • v USA skrátene: business corporation (druh obchodnej spoločnosti; obdoba anglického pojmu company)
 • v Spojenom kráľovstve: zbor hlavných funkcionárov mestskej správy, pozri korporácia (mestská správa)

Prídavné mená k slovu korporácia znejú korporačný, korporátny (obe majú význam: súvisiaci s korporáciou, vzťahujúci sa na korporáciu, týkajúci sa korporácie a pod.) a korporatívny (viacero významov: pozri pod korporatívnosť). [1]

Referencie

upraviť
 1. http://www.rozhlas.sk/Korporativny-korporacny-a-korporatny?l=1&c=0&i=39318&p=1; ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.