Kostolník (potok)

potok na Slovensku

Kostolník je potok na západnom Slovensku, na Myjavsku, na rozhraní okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Je to pravostranný prítok Tŕstia, meria 16 km a je tokom V. rádu.

Kostolník
potok
Štát Slovensko Slovensko
Región Trenčiansky
Okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom
Prameň
 - poloha Vrch Slobodných, Biele Karpaty
 - výška 540 m
Ústie Tŕstie
 - poloha Hrachovište
 - výška 215 m
Dĺžka 16 km
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-09-067
Číslo recipienta 4-21-09-1596,-1609,-1620,-1622
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Na hornom toku sa koryto na troch krátkych úsekoch rozvetvuje. Na strednom toku boli neďaleko mesta Stará Turá v lesnatom prostredí vybudované dve vodné nádrže, Dubník II. (Bánov) a Dubník I., pod priehradným múrom dolnej priehrady je ešte sústava troch malých rybníkov. K obci Kostolné tečie potok vhĺbeným údolím s výraznejším ohybom koryta, ktoré sa vzápätí vetví na dve ramená (227,3 m n. m.), spájajúce sa na začiatku obce.

PrameňUpraviť

v Bielych Karpatoch, v podcelku Javorinská hornatina, na južnom svahu Vrchu Slobodných (686,8 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 540 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie na hornom toku severojužným smerom, priberá krátke pravostranné prítoky a na okraji Bielych Karpát, pri osade Šľahorovci sa stáča na juhovýchod. Ďalej už tečie v Myjavskej pahorkatine, pri osade Blanárov Vrch priberá významnejší ľavostranný prítok a následne pri osade Bielčikovci pravostranný prítok a preteká kopaničiarskou oblasťou na pomedzí obcí Poriadie, Rudník a mesta Stará Turá. Pri osade Vankovci sa oblúkom stáča na severovýchod a ústi do vodnej nádrže Dubník II. Juhozápadne od mesta vyteká z nádrže smerom na juhovýchod, vzápätí napája aj vodnú nádrž Dubník I., z ktorej pokračuje výraznejšie rozšíreným korytom k obci Kostolné. Intravilánom obce tečie oblúkom vypnutým na východ a juhojuhovýchiodným smerom tečie k svojmu ústiu.

Geomorfologické celkyUpraviť

PrítokyUpraviť

  • pravostranné: prítok prameniaci južne od kóty 539 m, krátky prítok z východného svahu Jurášovej (519,7 m n. m.), dva krátke prítoky z juhovýchodných svahov Jurášovej, dva prítoky od obce Poriadie, krátky prítok z osady Bielčikova Dolina, prítok (262,8 m n. m.) od osady Černochov Vrch, Žadovský potok
  • ľavostranné: prítok z južného svahu Prostredného vrchu (574,3 m n. m.), Pavlíkov jarok (ústi do vodnej nádrže Dubník II.)

ÚstieUpraviť

Do Tŕstia sa vlieva severozápadne od obce Hrachovište v nadmorskej výške približne 215 m n. m.

ObceUpraviť