Kotva (elektrický točivý stroj)

Kotva alebo indukt alebo armatúra je v elektrických točivých strojoch tá časť stroja, do ktorej sa v prevádzke indukuje (vzniká) hlavné indukované napätie.

U synchrónnych strojov je kotvou stator (indukuje sa do statorového vinutia), u asynchrónnych, jednosmerných a striedavých komutátorových strojov je ňou rotor (indukuje sa do rotorového vinutia).