Astronomický objekt

(Presmerované z Kozmické teleso)

Astronomický objekt je významná prirodzene sa vyskytujúca fyzická entita, spojenie alebo štruktúra, ktorá podľa súčasného poznania existuje vo vesmíre.

Termín astronomický objekt sa niekedy zamieňa s pojmom astronomické teleso. Pojem astronomické teleso sa vzťahuje na jednotlivú, súdržnú štruktúru, ktorá je dohromady viazaná gravitáciou (a niekedy elektromagnetizmom). Medzi príklady astronomických telies patria planétky, mesiace, planéty a hviezdy.

Astronomické objekty sú gravitačne viazané štruktúry, ktorých spoločnou vlastnosťou je určitá pozícia v priestore, ale môžu sa skladať z viacnásobných nezávislých astronomických telies alebo objektov. Medzi astronomické objekty patria okrem astronomických telies aj napr. hviezdokopy, hmloviny alebo celé galaxie.

Kométa sa dá popísať ako astronomické teleso, keď uvažujeme, že ide buď iba o zmrznuté jadro tvorené z ľadu a prachu, alebo ako astronomický objekt, keď uvažujeme, že je tvorená jadrom, rozptýlenou komou a ohonom.

Slnečná sústava Objekty mimo slnečnej sústavy
Jednoduché objekty Sústavy Štruktúry

Pozri ajUpraviť