Astronomický objekt

Astronomický objekt (iné názvy: kozmický objekt [v užšom zmysle], vesmírny objekt [v užšom zmysle], nebeský objekt [v užšom zmysle]) je prirodzene sa vyskytujúce teleso, zoskupenie telies (alebo podobných objektov) alebo štruktúra, ktorá podľa súčasného poznania existuje vo vesmíre.

Astronomické objekt verzus astronomické teleso

upraviť

Astronomický objekt, ktorý je telesom (t.j. jednotlivá súdržná štruktúra držaná pohromade najčastejšie gravitáciou), sa nazýva aj astronomické teleso, kozmické teleso (v užšom zmysle), nebeské teleso (v užšom zmysle) či vesmírne teleso (v užšom zmysle) (Niekedy sa však názvy kozmické/nebeské/vesmírne teleso používajú aj na označenie akéhokoľvek astronomického objektu a Zeme). Príklady astronomických telies sú planétky, mesiace, planéty a hviezdy.

Astronomické objekty sú gravitačne viazané štruktúry, ktorých spoločnou vlastnosťou je určitá pozícia v priestore, ale môžu sa skladať z viacnásobných nezávislých astronomických telies alebo objektov. Medzi astronomické objekty patria okrem astronomických telies aj napr. hviezdokopy, hmloviny alebo celé galaxie.

Kométa sa dá opísať ako astronomické teleso, keď uvažujeme, že ide buď iba o zmrznuté jadro tvorené z ľadu a prachu, alebo ako astronomický objekt, keď uvažujeme, že je tvorená jadrom, rozptýlenou komou a ohonom.

Prehľad základných astronomických objektov

upraviť
Slnečná sústava Objekty mimo slnečnej sústavy
Jednoduché objekty Sústavy Štruktúry

Pozri aj

upraviť