Zákrytová dvojhviezda

Zákrytová dvojhviezda je dvojhviezda, pri ktorej rovina obehu je rovnobežná s rovinou pozorovateľa, ktorý môže pozorovať zákryty tejto hviezdy. Počas zákrytu dochádza k zmene zdanlivej magnitúdy dvojhviezdy. Jednou z najznámejších zákrytových dvojhviezd je Algol.