Nadobor je veľmi veľká hviezda s hmotnosťou minimálne 10 – 50 hmotností Slnka. Z hľadiska priemernej dĺžky života hviezd existuje len krátko a svoju existenciu napokon zakončí výbuchom supernovy.

Poloha nadobrov v H-R diagrame

Relatívne najmenšie nadobry sú modré nadobry. Za nimi nasleudujú modrobiele nadobry, biele nadobry, žltobiele nadobry, žlté nadobry, oranžové nadobry a najväčšie sú červené nadobry, ktorých obvod môže presahovať obvod obežnej dráhy Jupitera okolo Slnka. Vzhľadom na svoje gigantické rozmery majú nadobry aj veľmi vysokú svietivosť, ktorá sa môže pohybovať až v státisícoch svietivostí Slnka.

Príklady

upraviť

Pozri aj

upraviť