Hlavná postupnosť Hertzsprung-Russellovho diagramu je krivka, okolo ktorej sa v diagrame nachádza väčšina hviezd. Hviezdy umiestnené na tomto páse sa nazývajú hviezdy hlavnej postupnosti alebo trpasličie hviezdy. Najchladnejšie trpaslíky sú červené trpaslíky.

Hertzsprungov-Russellov diagram

Táto línia je zdôrazňovaná, pretože tak spektrálny typ, ako aj svietivosť, závisia na hmotnosti hviezdy iba v nultom rade, ak spaľuje vodík – čím takmer všetky hviezdy trávia väčšinu svojho „aktívneho“ života.

Pri bližšom pohľade sa dá spozorovať, že hlavná postupnosť nie je presná čiara, ale že je trochu rozptýlená. Existuje veľa dôvodov pre túto neostrosť, najdôležitejším z nich je stále nespoľahlivosť pozorovaní, ktorá je ovplyvňovaná predovšetkým vzdialenosťou daných hviezd, ale na ktorú majú dopad aj nevysvetlené dvojhviezdy.

Dokonca aj dokonalé pozorovania by viedli k neostrej hlavnej postupnosti, pretože hmotnosť napokon nie je jedinou vlastnosťou hviezd. Chemické zloženie spojené so stupňom vývoja tiež mierne posúva hviezdu po hlavnej postupnosti, rovnako ako blízke spoločnice, rotácia alebo magnetické polia a ďalšie. V skutočnosti existujú hviezdy s veľmi nízkym obsahov kovov (podtrpaslíky), ktoré sa nachádzajú hneď pod hlavnou postupnosťou, aj keď spaľujú vodík, a takto vyznačujú dolnú hranicu neostrosti hlavnej postupnosti zásluhou chemického zloženia.

Astronómovia občas hovoria o hlavnej postupnosti nultej éry (alebo zero-age main sequence, ZAMS). Je to čiara vypočítaná počítačovými modelmi, kde sa nachádzajú hviezdy, keď začínajú vlastnú vodíkovú fúziu.

Hviezdy zvyčajne vstúpia na hlavnú postupnosť a vystúpia z nej v momente ich zrodu, resp. začiatku ich zániku.

Slnko je hviezda hlavnej postupnosti už asi 4,5 miliardy rokov a zostane ňou ďalších 4,5 miliardy rokov. Keď sa v jadre minú zásoby vodíka, zväčší sa a stane sa z neho červený obor.

Údaje hlavnej postupnosti

upraviť

Uvedená tabuľka uvádza typické hodnoty vlastností hviezdy hlavnej postupnosti. Hodnoty svietivosti, polomeru a hmotnosti sú v jednotkách Slnka. Skutočné hodnoty jednotlivých hviezd sa môžu meniť v rozmedzí 20-30%. Farby hviezdnych tried udávajú približnú reprezentáciu fotografickej farby hviezdy.

Spektrálna trieda Polomer Hmotnosť Svietivosť Teplota
R/R M/M L/L K
O2 16 158   54,000
O5 14 58   46,000
B0 5.7 16 16,000 29,000
B5 3.7 5.4 750 15,200
A0 2.3 2.6 63 9,600
A5 1.8 1.9 24 8,700
F0 1.5 1.6 9.0 7,200
F5 1.2 1.35 4.0 6,400
G0 1.05 1.08 1.45 6,000
G2 1.0 1.0 1.0 5,900
G5 0.98 0.95 0.70 5,500
K0 0.89 0.83 0.36 5,150
K5 0.75 0.62 0.18 4,450
M0 0.64 0.47 0.075 3,850
M5 0.36 0.25   3,200

Pozri aj

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Main sequence na anglickej Wikipédii.