Polomer Slnka je jednotkou dĺžky používaná v astronómii na vyjadrenie veľkosti hviezd a väčších objektov, napríklad galaxií.

Polomer Slnka Rs je približne 695 700 kilometrov, čo je približne 10-násobok priemerného polomeru Jupitera, približne 109-násobok polomeru Zeme a 1/215 astronomickej jednotky, vzdialenosť Zeme od Slnka. V dôsledku jeho rotácie sa mierne líši od pólu k rovníku.

Kozmická sonda SOHO sa použila na meranie polomeru Slnka tým, že v rokoch 2003 a 2006 prechádzala ponad povrch Merkúru. Výsledkom bol zmeraný polomer 696 342 ± 65 kilometrov.[1]

Haberreiter, Schmutz & Kosovichev (2008) [2]stanovili, že polomer zodpovedajúci slnečnej fotosfére je 695 660 ± 140 kilometrov. Táto hodnota je v súlade s helioseizmickými odhadmi; tá istá štúdia ukázala, že predchádzajúce odhady s použitím metód inflexných bodov boli nadhodnotené o približne 300 km.

Menovitý polomer slnka upraviť

V roku 2015 Medzinárodná astronomická únia schválila rezolúciu B3, ktorá definovala súbor nominálnych konverzných hodnôt pre hviezdnu a planetárnu astronómiu. Rozlíšenie B3 definovalo nominálny polomer Slnka, ktorý sa rovná presne 695 700 km.[3]

Nominálne hodnoty boli prijaté s cieľom pomôcť astronómom vyhnúť sa zmätku pri citovaní hviezdnych polomerov v jednotkách polomeru Slnka, aj keď budúce pozorovania pravdepodobne spresnia skutočný fotosférický polomer Slnka (ktorý je v súčasnosti známy len s presnosťou približne ± 100 – 200 km).

Prepočet menovitého polomeru Slnka
1 R = jednotka
6,95700×108 meter
695 700 kilometer
0,00465047 astronomická jednotka
432 288 míľa
7,35355×10−8 svetelný rok
2,25461×10−8 parsek
2,32061 svetelná sekunda

Misia Parker Solar Probe používa pre prepočet kilometrov na násobky Rs hodnotu 696 000 km, nakoľko trajektória misie bola navrhnutá pred rokom 2015.

Referencie upraviť

  1. How Round is the Sun? | Science Mission Directorate [online]. science.nasa.gov, [cit. 2018-11-02]. Dostupné online. Archivované 2019-03-29 z originálu. (po anglicky)
  2. HABERREITER, M.; SCHMUTZ, W.; KOSOVICHEV, A. G.. Solving the Discrepancy between the Seismic and Photospheric Solar Radius. The Astrophysical Journal Letters, 2008, roč. 675, čís. 1, s. L53. Dostupné online [cit. 2018-11-02]. ISSN 1538-4357. DOI10.1086/529492. (po anglicky)
  3. E., Mamajek, E.; A., Prsa,; G., Torres,. IAU 2015 Resolution B3 on Recommended Nominal Conversion Constants for Selected Solar and Planetary Properties. SAO/NASA ADS, 2015-10. Dostupné online [cit. 2018-11-02]. (po anglicky)