Polopravidelná premenná hviezda

Polopravidelné premenné hviezdy je typ pulzujúcich premenných hviezd. Sú to obry alebo nadobry prechodného a neskorého spektrálneho typu vykazujúce značnú periodicitu v zmenách ich jasnosti, sprevádzanú alebo niekedy prerušovanú rôznymi nepravidelnosťami. Perióda sa pohybuje v rozsahu od 20 do viac ako 2000 dní, zatiaľ čo tvar svetelných kriviek môže byť odlišný v každom cykle. Amplitúda zmien môže dosahovať od niekoľko stotín magnitúd do niekoľkých magnitúd, obyčajne však 1 – 2 magnitúdy vo V filtri.