Mesiace Jupitera

zoznamový článok projektov Wikimedia

Mesiace Jupiteraprirodzené satelity planéty Jupiter. S počtom mesiacov 95 je Jupiter planéta s najväčším známym počtom mesiacov v slnečnej sústave.[1] Len štyri mesiace sú však veľkosťou porovnateľné s Mesiacom Zeme, zvyšok je oveľa menší a majú nepravidelné tvary.

Galileove mesiace
Nepravidelné satelity Jupitera


Na základe charakteru obežných dráh sa zvyčajne mesiace Jupitera rozdeľujú do niekoľkých skupín, nazývaných rodinami.

Malé vnútorné mesiace

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Malé vnútorné mesiace

Obiehajú vo vnútri obežných dráh veľkých mesiacov Jupitera v rovnakom smere, ako sa otáča planéta okolo svojej osi (tzv. priame alebo prográdne dráhy). Ich dráhy sú veľmi stabilné, prakticky kruhové a roviny majú veľmi malý sklon k rovníku planéty. Ich rotácia okolo osi je viazaná. Patrí k nim: Metis (mesiac), Adrastea (mesiac), Amalthea (mesiac), Thebe (mesiac).

Galileove mesiace

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Galileove mesiace

Štyri veľké mesiace Jupitera, ktoré objavil roku 1610 Galileo Galilei, ktorého menom sú teraz súhrne nazývané. Sám ich pomenoval Medicejské hviezdy podľa svojich mecenášov. Dnešné mená navrhol v roku 1614 astronóm Simon Marius na podnet J. Keplera. Pohybujú sa po stabilných prográdnych kruhových dráhach s malým sklonom k Jupiterovmu rovníku. Ich rotácia je viazaná. Sú to: Io (mesiac), Europa (mesiac), Ganymedes (mesiac) a Callisto (mesiac).

Rodina Themisto

upraviť

Táto skupina mesiacov obieha v strednej vzdialenosti približne 7,5 mil. km od stredu planéty po prográdnej dráhe so sklonom 43° k Jupiterovmu rovníku a je zatiaľ reprezentovaná jediným členom, Themisto (mesiac).

Rodina Himalia

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rodina Himalia

Táto skupina, nazývaná tiež prechodná skupina, obieha vo vzdialenosti 11 až 12 mil. km od Jupitera po prográdnych dráhach so sklonom 25 až 30° k Jupiterovmu rovníku. Tvoria ju 4 členovia: Leda (mesiac), Himalia (mesiac), Lysithea (mesiac) a Elara (mesiac).

Rodina Carpo

upraviť

Vo vzdialenosti 17 mil. km po prográdnej mierne výstrednej dráhe so sklonom 51° k Jupiterovmu rovníku obieha zatiaľ jediný člen tejto skupiny, Carpo (mesiac).

Rodina Ananke

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rodina Ananke

Členovia tejto skupiny obiehajú po značne nestabilných, Slnkom rušených veľmi výstredných dráhach vo vzdialenosti 18 až 22 mil. km proti zmyslu otáčania planéty (tzv. retrográdna dráha) so sklonom 143° až 147° k Jupiterovmu rovníku. Ide asi o asteroidy, zachytené gravitačným poľom Jupitera, ktoré môžu časom opäť opustiť. Do tejto skupiny patria mesiace: Euporie (mesiac), Orthosie (mesiac), Euanthe (mesiac), Mneme (mesiac), Harpalyke (mesiac), Hermippe (mesiac), Praxidike (mesiac), Thelxinoe (mesiac), Iocaste (mesiac) a Ananke (mesiac) a dosiaľ nepomenované objekty S/2003 J 3, S/2003 J 18 a S/2003 J 16.

Rodina Pasiphae

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rodina Pasiphae

Tiež členovia tejto skupiny obiehajú po značne nestabilných, Slnkom rušených veľmi výstredných retrográdnych dráhach vo vzdialenosti 21 až 24 mil. km so sklonom 147° až 159° k Jupiterovmu rovníku. Ide o tiež zrejme o asteroidy, zachytené gravitačným poľom Jupitera, ktoré môžu časom opäť opustiť. Do tejto skupiny patria mesiace: Helike (mesiac), Eurydome (mesiac), Autonoe (mesiac), Sponde (mesiac), Pasiphae (mesiac), Megaclite (mesiac), Sinope (mesiac), Hegemone (mesiac), Aoede (mesiac) a Callirrhoe (mesiac) a dosiaľ nepomenovaný objekt S/2003 J 23.

Rodina Carme

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Rodina Carme

Tiež členovia tejto skupiny obiehajú po značne nestabilných, Slnkom rušených značne výstredných retrográdnych dráhach vo vzdialenosti 22 až 24 mil. km so sklonom 164° až 166° k Jupiterovmu rovníku. Ide tiež zrejme o asteroidy, zachytené gravitačným poľom Jupitera, ktoré môžu časom opäť opustiť. Do tejto skupiny patria mesiace: Arche (mesiac), Pasithee (mesiac), Chaldene (mesiac), Kale (mesiac), Isonoe (mesiac), Aitne (mesiac), Erinome (mesiac), Taygete (mesiac), Carme (mesiac), Kalyke (mesiac), Herse (mesiac), Eukelade (mesiac) a Kallichore (mesiac) a dosiaľ definitívne nepotvrdené a nepomenované objekty S/2003 J 19 a S/2003 J 10.

Ostatné

upraviť

Zatiaľ nepomenované objekty S/2003 J 4, S/2003 J 12, S/2003 J 15, S/2003 J 14 a S/2003 J 2 nezapadajú do dosiaľ klasifikovaných rodín a môžu byť prvými členmi dvoch nových skupín.

Za roky 2021 až 2023 pribudli objavy veľkého počtu, až osemnástich nových mesiacov. Všetky posledne objavené mesiace sa pohybujú po dráhach značne vzdialených od planéty. Ide o malé telesá, z ktorých len päť má priemer väčší než 8 km.[1]

Jupiter tiež gravitačne viaže viac ako tisíc asteroidov vo svojich Lagrangeových bodoch. Tieto telesá síce planétu neobiehajú, ale ani sa od nej významne nevzďaľujú.

Zoznam mesiacov objavených do roku 2003

upraviť
Meno Označenie Elementy dráhy Rozmer (km) Magnitúda Rok objavu Objaviteľ
definitívne predbežné veľká polos (103 km) excentricita Sklon dráhy (°) doba obehu (dni)
Metis XVI   128,1 0,001 0,021 0,295 44 17,5 1980 S.P. Synnott/Voyager 2
Adrastea XV   128,9 0,002 0,027 0,298 23x20x15 (16) 18,7 1979 D.C. Jewitt, E. Danielson
Amalthea V   181,4 0,003 0,389 0,498 270x166x150 (168) 14,1 1892 E.E. Barnard
Thebe XIV   221,9 0,018 1,070 0,675 100x90 (98) 16,0 1980 S.P. Synnott/Voyager 1
Io I   421,8 0,000 0,036 1,769 3643 5,0 1610 Galileo Galilei
Europa II   671,1 0,000 0,467 3,552 3122 5,3 1610 Galileo Galilei
Ganymedes III   1070,0 0,001 0,172 7,154 5262 4,6 1610 Galileo Galilei
Kallisto IV   1882,3 0,007 0,307 16,689 4821 5,7 1610 Galileo Galilei
Themisto XVIII S/2000 J1 7507,0 0,242 43,08 130,0 9 21,0 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Leda XIII   11165,0 0,164 27,46 240,9 20x14 (18) 20,2 1974 C. Kowal
Himalia VI   11461,0 0,162 27,50 250,6 184 14,8 1904 C. Perrine
Lysithea X   11717,0 0,112 28,30 259,2 46x32 (38) 18,2 1938 S. Nicholson
Elara VII   11741,0 0,217 26,63 259,6 78 16,6 1905 C. Perrine
    S/2000 J11 12555,0 0,248 28,30 287,0 4 22,4 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Carpo XLVI S/2003 J20 16989,0 0,430 51,4 456,1 3 23,0 2003 S.S. Sheppard
    S/2003 J3 18339,4 0,241 143,7 504,0 2 23,4 2003 S.S. Sheppard
    S/2003 J12 19002,0 0,376 145,8 533,3 1 23,9 2003 S.S. Sheppard
Euporie XXXIV S/2001 J10 19302,0 0,144 145,8 550,7 2 23,1 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
    S/2003 J18 20700,0 0,119 146,5 606,3 2 23,4 2003 B. Gladman
Orthosie XXXV S/2001 J9 20721,0 0,281 145,9 622,6 2 23,1 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
Euanthe XXXIII S/2001 J7 20799,0 0,232 148,9 620,6 3 22,8 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
Thyone XXIX S/2001 J2 20940,0 0,229 148,5 627,3 4 22,3 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
    S/2003 J16 21000,0 0,270 148,6 595,4 2 23,3 2003 B. Gladman
Mneme XL S/2003 J21 21069,0 0,227 148,6 620,0 2 23,3 2003 S.S. Sheppard, B. Gladman
Harpalyke XXII S/2000 J5 21105,0 0,226 148,6 623,3 4 22,2 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Hermippe XXX S/2001 J3 21131,0 0,210 150,7 633,9 4 22,1 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
Praxidike XXVII S/2000 J7 21147,0 0,230 149,0 625,3 7 21,2 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Thelxinoe XLII S/2003 J22 21162,0 0,221 151,4 628,1 2 23,5 2004 S.S. Sheppard, B. Gladman
Helike XLV S/2003 J6 21263,0 0,156 154,8 634,8 4 22,6 2003 S.S. Sheppard
Iocaste XXIV S/2000 J3 21269,0 0,216 149,4 631,5 5 21,8 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Ananke XII   21276,0 0,244 148,9 610,5 28 18,9 1951 S. Nicholson
    S/2003 J17 22000,0 0,190 163,7 690,3 2 23,4 2003 B. Gladman
    S/2003 J15 22000,0 0,110 140,8 668,4 2 23,5 2003 S.S. Sheppard
    S/2003 J9 22441,4 0,269 164,5 683,0 1 23,7 2003 S.S. Sheppard
    S/2003 J19 22800,0 0,334 162,9 701,3 2 23,7 2003 B. Gladman
Eurydome XXXII S/2001 J4 22865,0 0,276 150,3 717,3 3 22,7 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
Arche XLIII S/2002 J1 22931,0 0,259 165,0 723,9 3 22,8 2002 S.S. Sheppard
Autonoe XXVIII S/2001 J1 23039,0 0,334 152,9 762,7 4 22,0 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
Pasithee XXXVIII S/2001 J6 23096,0 0,267 165,1 719,5 2 23,2 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
Chaldene XXI S/2000 J10 23179,0 0,251 165,2 723,8 4 22,5 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Kale XXXVII S/2001 J8 23217,0 0,260 165,0 729,5 2 23,0 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
Isonoe XXVI S/2000 J6 23217,0 0,246 165,2 725,5 4 22,5 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Aitne XXXI S/2001 J11 23231,0 0,264 165,1 730,2 3 22,7 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
    S/2003 J4 23257,6 0,204 144,9 723,2 2 23,0 2003 S.S. Sheppard
Erinome XXV S/2000 J4 23279,0 0,266 164,9 728,3 3 22,8 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Taygete XX S/2000 J9 23360,0 0,252 165,2 732,2 5 21,9 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Carme XI   23404,0 0,253 164,9 702,3 46 17,9 1938 S. Nicholson
Sponde XXXVI S/2001 J5 23487,0 0,312 151,0 748,3 2 23,0 2001 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
Kalyke XXIII S/2000 J2 23583,0 0,245 165,2 743,0 5 21,8 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Pasiphae VIII   23624,0 0,409 151,4 708,0 58 16,9 1908 P. Melotte
Eukelade XLVII S/2003 J1 23661,0 0,272 165,5 746,4 4 22,6 2003 S.S. Sheppard
Megaclite XIX S/2000 J8 23806,0 0,421 152,8 752,8 6 21,7 2000 S.S. Sheppard, D.C. Jewitt, Y. Fernandez, G. Magnier
Sinope IX   23939,0 0,250 158,1 724,5 38 18,3 1914 S. Nicholson
Hegemone XXXIX S/2003 J8 23947,0 0,328 155,2 739,6 3 22,8 2003 S.S. Sheppard
Aoede XLI S/2003 J7 23981,0 0,432 158,3 761,5 4 22,5 2003 S.S. Sheppard
Kallichore XLIV S/2003 J11 24043,0 0,264 165,5 764,7 2 23,7 2003 S.S. Sheppard
    S/2003 J23 24055,6 0,309 149,2 759,7 2 23,6 2003 S.S. Sheppard
    S/2003 J5 24084,8 0,210 165,0 759,7 4 22,4 2003 S.S. Sheppard
Callirrhoe XVII S/1999 J1 24102,0 0,283 147,1 758,8 7 20,8 1999 J.V. Scotti, T.B. Spahr, R.S. McMillan, J.A. Larsen, J. Mont
    S/2003 J10 24249,5 0,214 164,1 767,0 2 23,6 2003 S.S. Sheppard
Cyllene XLVIII S/2003 J13 24349,0 0,319 149,3 737,8 2 23,2 2003 S.S. Sheppard
    S/2003 J14 25000,0 0,222 140,9 807,8 2 23,6 2003 S.S. Sheppard
    S/2003 J2 28570,7 0,380 151,8 982,5 2 23,2 2003 S.S. Sheppard

Poznámky: Magnitúda – je uvedená stredná hodnota magnitúdy (zdanlivej hviezdnej veľkosti) v opozícii Jupitera so Zemou. – Rozmer – je uvedený stredný priemer telesa (v prípade telies nepravidelného tvaru sú v zátvorke uvedené veľkosti hlavných osí trojosého elipsoidu aproximujúceho tvar mesiaca); pri malých telesách sú rozmery odhadnuté na základe pozorovanej magnitúdy a predpokladaného albeda týchto telies (0,04).

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. a b RAPAVÝ, Pavol. Jupiter, kráľ mesiacov. Kozmos, 2023-04-01, roč. 54, čís. 2.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť