Galileove mesiace

Galileove mesiace sú štyri najväčšie a najjasnejšie Jupiterove mesiace Europa, Ganymedes, Callisto a Io. Sú to vôbec prvé nebeské telesá objavené ďalekohľadom.

Galileove mesiace – štyri najväčšie mesiace planéty Jupiter.

ObjavenieUpraviť

Prvé pozorovania možno uskutočnil v novembri 1609 Simon Marius. Objav publikoval v roku 1614 v práci Mundus Iovialis. Galileo Galilei mesiace prvýkrát spozoroval 7. januára 1610 a považoval ich najprv za hviezdy. Po čase zistil, že nejde o hviezdy, ale o telesá obiehajúce okolo Jupitera. Objav publikoval v knihe Sidereus Nuntius. Tento objav mal pre astronómiu veľký význam, pretože preukázal, že existujú nebeské telesá, ktoré neobiehajú okolo Zeme a zároveň znamenal veľkú podporu pre uznanie heliocentrického systému.

Galileo Galilei pôvodne nazýval mesiace podľa svojich mecenášov Medičejské planéty a označoval ich rímskymi číslicami I.-IV. Toto označenie sa používalo do konca 19. storočia a viedlo k zmätkom. Preto bolo na odporúčanie Johannesa Keplera prijaté pomenovanie, ktoré navrhol Simon Marius.

Galileo Galilei (či Simon Marius) pravdepodobne nebol prvý človek, ktorý tieto mesiace videl. Polynézania majú tak vynikajúci zrak, že ešte dnes udivujú schopnosťou vidieť (za priaznivých podmienok) mesiace Jupitera.

Tabelárne zobrazenieUpraviť

Galileove mesiace sú (v poradí od najbližšieho k Jupiteru po najvzdialenejší):

Meno Obrázok Priemer
(km)
Hmotnosť
(kg)
Stredný polomer
obehu (km)
Obežná
doba (dni)
Io   3643 8,93×1022 421 800 1,77
Europa   3122 4,8×1022 671 100 3,55
Ganymedes   5262 1,48×1023 1 070 400 7,16
Callisto   4821 1,08×1023 1 882 700 16,69

Pozri ajUpraviť