Rodina Pasiphae je skupina retrográdnych nepravidelných prirodzených satelitov Jupitera s podobnými obežnými vlatnosťami ako Pasiphae, s ktorým majú rovnaký pôvod.

Tento diagram znázorňuje najväčšie nepravidelné satelity Jupitera. Zo skupiny Pasiphae sú znázornené mesiace Pasiphae a Sinope. Horizontálna os znázorňuje vzdialenosť od Jupitera, vertikálna os znázorňuje inklináciu. Excentricita je označená žltými čiarami, ktoré zobrazujú maximálnu a minimálnu vzdialenosť jednotlivých objektov od Jupitera. Kruhy označujú veľkosť jednotlivých mesiacov v porovnaní s ostatnými.
Tento diagram porovnáva obežné prvky a relatívne veľkosti hlavných členov rodiny Pasiphae. Horizontálna os znázorňuje ich priemernú vzdialenosť od Jupitera, vertikálna os ich orbitálnu inklináciu a kruhy ich relatívne veľkosti.
Tento diagram porovnáva rozptýlenie rodiny Pasiphae (červená), rodiny Ananke (modrá) a rodiny Carme (zelená).

Pohybujú sa po eliptických obežných dráhach vo vzdialenosti medzi 22,8 až 24,1 Mm (rovnaká vzdialenosť ako Rodina Carme) s inklináciou medzi 144,5° a 158,3° a excentricitou 0,25 až 0,43.

Hlavné mesiace skupiny (od najväčšieho):

Ďalšie mesiace skupiny:

IAU (International Astronomical Union) si zarezervovala mená končiace na "-e" pre retrográdne satelity vrátane členov tejto rodiny.

Pôvod upraviť

Rodina Pasiphae pravdepodobne vznikla rozbitím väčšieho asteroidu, ktorý sa nachádzal v pritažlivosti Jupitera. Pôvodný asteroid nebol kolíziou veľmi poškodený, jeho pôvodná veľkosť sa odhaduje na 60 km v priemere, približne rovnakú veľkosť má dnešný mesiac Pasiphae, ktorý obsahuje 99 % hmoty pôvodného telesa. Ak Sinope patrí do tejto skupiny, tak Pasiphae tvorí len 87 % pôvodného telesa.

Na rozdiel od rodín Carme a Ananke, teória pôvodu jediného dopadu pre rodinu Pasiphae nie je jednoznačne akceptovaná, pretože jej členovia sa rozchádzajú v inklinácii. Sekulárna rezonancia známa u Pasiphae a Sinope by mohla byť modelom ich obežných dráh a vysvetlením postkolízneho rozptýlenia obežných prvkov. Alternatívou je, že mesiac Sinope nie je časťou pôvodného telesa, ale bol nezávisle zachytený gravitáciou Jupitera.

Farebné rozdiely medzi telesami (sivá Pasiphae, svetločervená pre Callirrhoe a Megaclite) tiež naznačujú, že táto rodina mesiacov môže mať zložitejší pôvod ako jednu kolíziu.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Iné projekty upraviť