Modrý obor

Modrý obor je hviezda spektrálneho typu O alebo B s hmotnosťou aspoň 18 hmotností Slnka. Tieto hviezdy sú veľmi horúce, majú veľkú absolútnu magnitúdu a emitujú modré viditeľné svetlo. Modrým obrom je napríklad hviezda Adara.

Modrý obor Zeta Orionis (Alnitak)

Pozri ajUpraviť