Reflexná hmlovina

mračno medzihviezdneho prachu, ktoré svieti vďaka odrazu svetla blízkych hviezd

Reflexná hmlovina je mračno medzihviezdneho prachu, ktoré svieti vďaka odrazu svetla blízkych hviezd. Blízke hviezdy nie sú dostatočne horúce alebo dostatočne blízko k hmlovine na to, aby ju ionizovali, ako to je pri emisnej hmlovine, ale sú dosť jasné na to, aby boli viditeľné. Reflexné hmloviny mávajú väčšinou modrú farbu.

Reflexná hmlovina Kosatec (Iris)
Blízke okolie jednej z hviezd nachádzajúce sa vo vnútri hmloviny Orión

Reflexné hmloviny sú jasné hmloviny svietiace odrazeným svetlom blízkej hviezdy (spektrálneho typu B 1 a neskorších typov). Svetlo hviezdy sa rozptyľuje na prachových čiastočkách (prachová hmlovina); reflexná hmlovina je modrejšia než sama hviezda, keďže modré svetlo sa rozptyľuje viac ako červené. Reflexná hmlovina má spojité spektrum s absorpčnými čiarami. Zodpovedá spektru hviezdy, ktorá hmlovinu ožaruje. Na základe štúdia reflexných hmlovín možno určiť zloženie a tvar prachových čiastočiek, ktoré rozptyľujú svetlo.

Príkladom reflexnej hmloviny sú hmloviny obklopujúce hviezdy Plejád; hmlovina okolo ich hviezdy Merope bola prvou známou reflexnou hmlovinou. Plynovo-prachová hmlovina má črty emisnej aj reflexnej hmloviny. Na pozadí absorpčného spektra tvoreného prachovou zložkou vystupujú emisné čiary plynu. Príkladom je hmlovina Severná Amerika v súhvezdí Labuť.

Pozri aj

upraviť