Kremenný monzonit alebo adamellit je hlbinná vyvrelina tvoriaca prechodnú formu medzi granitom a granodioritom. Obsahuje zhodný pomer plagioklasu a draselného živca, prímesi kremeňa (5-20%) alebo iných felzických minerálov. Obsah felzických minerálov však nie je dostatočný na to aby bolo horninu možno označiť ako granit. Hornina tiež obsahuje biotit alebo muskovit a ďalšie akcesórie. V QAPF diagrame táto hornina leží v poli 8*.[1]

Kremenný monzonit
Adamellit
Adamellit
Zloženie
Hlavné minerályplagioklas, ortoklas, kremeň, biotit, muskovit
Akcesórietitanit, zirkón, monazit, magnetit, turmalín, apatit
Vlastnosti
Textúrazrnitá
Farbabiela, sivá, ružovkastá

Názov adamellit je odvodený z horského masívu Adamello v talianskych Alpách, zaviedol ho v roku 1895 Brøgger.[2] Niektoré zdroje uvádzajú A. Cathreina a rok 1890.[3] Termín kremenný monzonit unifikoval Streckeisen roku 1976.[4]

Podľa najnovších uznesení komisie pre nomenklatúru magmatických hornín sa použitie termínu adamellit neodporúča.[5]

Referencie upraviť

  1. Le Maitre, R.W. (Editor) 2002: Igneous rocks: a classification and glossary of terms. Cambridge University Press, Cambridge, 256 s.
  2. Levinson-Lessing, F. J., Struve, E. A., 1963, Petrografičeskij slovar. Gosgeoltechizdat, Moskva, s. 9
  3. Přehled názvů hornin [online]. geologie.estranky.cz, 2008, [cit. 2012-05-07]. Dostupné online.
  4. Streckeisen, A., 1976: To each plutonic rock its proper name. Earth-Science Reviews, 12, 1, s. 1 - 33
  5. Huraiová, M., Ondrejka, M. Granit, Atlas magmatických hornín. [online]. PriF UK, 2013, [cit. 2013-12-14]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť