Draselný živec alebo K-živec je skupinový názov pre minerály skupiny živca, obsahujúce vo svojej štruktúre draslík. Do tejto skupiny patra monoklinické minerály sanidín a ortoklas a triklinický mikroklín. Niekedy sa k draselným živcom zaraďuje aj anortoklas, no tu už je pomer sodíka a draslíka, podieľajúceho sa na stavbe kryštálovej štruktúry jasne na strane sodíka.

Dvojčatá mikroklínu s kremeňom z pegmatitovej žily z Brazílie (Minas Gerais).

Draselné živce sa vyskytujú v kyslých až intermediátnych extruzívnych vulkanitoch a ich hlbinných ekvivalentoch. Sanidín je bežná súčasť sopečných skiel. Taktiež sa vyskytujú aj v sedimentoch.