Kreveta je slovenský názov niektorých rodov zo staršieho taxónu plávavce (nazývaného aj plávajúce desaťnožce, kráčajúce desaťnožce alebo zriedkavo krevety[1], lat. Natantia Boas, 1880), ktorý patrí pod desaťnožce, a ktorý je v súčasnom systéme desaťnožcov už rozdelený do taxónov Dendrobranchiata, Stenopodidea a Caridea.

Krevety

Žije v moriach i sladkých vodách. Vie dobre plávať, má fylobranchiátne žiabre, prvé dva páry kráčivých končatín sú modifikované na klepetá, filtračné vejáriky alebo kefky. Má valcovitý pancier, vybiehajúci v čelný hrot rostrum, a dlhý rovný zadoček. Cez deň žije väčšinou skryto, v noci vychádza za potravou, ktorú vyhľadáva dlhými tykadlami. V nebezpečenstve uniká často smerom dozadu údermi chvostovej plutvičky. Krevety majú široké využitie v gastronómii alebo v akvaristike. Biologické podrobnosti pozri v článkoch o týchto taxónoch.

Referencie upraviť

  1. kreveta in: Paulička, I.: Všeobecný encyklopedický slovník, 2002