Kriviči boli východoslovanský kmeň usadený v povodí Dviny, Dnepra a Volgy na západe dnešného Ruska. Vzhľadom na to, že Kriviči obývali pomerne rozsiahle územie, rozdelili sa čoskoro na menšie skupiny podľa správnych oblastí (napr. okolo hradísk Smolensk a Polack, ktoré vznikli v 9.10. storočí). Susedili s baltskými kmeňmi Latgalov, Aukštaitov, Jotvínov a iných (predchodcovia dnešných Lotyšov a Litovcov) a vzájomne sa ovplyvňovali.

V priebehu 9. storočia sa Kriviči postupne dostali pod nadvládu Kyjevskej Rusi, iba Polack si vytvoril vlastné kniežatstvo, ktoré si udržalo dlhšiu dobu samostatnosť. Kriviči sa podieľali na etnogenéze neskoršieho ruského národa.

Pozri aj upraviť