Krivský potok (prítok Oravy)

Krivský potok je potok na dolnej Orave, v severovýchodnej časti okresu Dolný Kubín.[1] Je to ľavostranný prítok Oravy a meria 8,4 km.

Krivský potok

(prítok Oravy)

potok
Zdrojnica Blato, Skorušinské vrchy
Ústie Orava, Krivá
Dĺžka 8,4 km
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-04-033
Číslo recipienta 4-21-04-8935,-8936
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Skorušinských vrchoch, v podcelku Kopec[2], na severovýchodnom svahu vrchu Blato (1 138,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 030 m n. m.

Opis toku upraviť

Najprv tečie na sever, vytvára oblúk ohnutý na západ a pri horárni Blato priberá vejár krátkych prítokov, zľava zo severného svahu vrchu Blato a sprava zo západných svahov Kopca (1 251,3 m n. m.). Postupne priberá dva ľavostranné prítoky z východného, resp. severného svahu Turínka (1 003,6 m n. m.), pravostranný prítok prameniaci severozápadne od kóty 1 065,9 m a v lokalite Capierka vytvára prvú kaskádu. Následne priberá krátky pravostranný prítok (696,5 m n. m.) zo západného svahu Baní (943,4 m n. m.), stáča sa na severozápad a viacnásobne sa vlní. Ďalej vstupuje do Oravskej vrchoviny, v lokalite Blatnické vytvára druhú kaskádu a pokračuje západný smerom. Zľava priberá Smoleňovský potok (616,2 m n. m.), prítok zo severného svahu Lysca (943,6 m n. m.) a tiež prítok (577,6 m n. m.) z lokality Za lánmi. Potom preteká osadou Mlyn, kde z ľavej strany priberá prítok z východného svahu Osičín (763,1 m n. m.) a oblúkom sa postupne stáča na sever. Napokon preteká obcou Krivá, v blízkosti ktorej ústi v nadmorskej výške cca 538 m n. m. do Oravy.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.