Krovky

rozlišovacia stránka

Krovky môže byť:

  • v entomológii: druh predného páru krídiel istých druhov hmyzu, pozri krovky (entomológia)
  • pri vtákoch: skupiny obrysových pier určujúce tvar tela vtáka, pozri krovky (perie)
  • v botanike:
    • pri rode Atriplex: 2 zväčšené listence, v ktorých je uzavretá vlastná nažka
    • pri rode Rumex: 3 okvetné lístky vnútorného kruhu, ktoré uzatvárajú nažky v čase zrelosti
  • druh sladkosti, pozri krovky (jedlo)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.