Kuklovská Kopánka je vodný tok na Záhorí, v západnej časti okresu Senica. Je to vedľajšie, ľavostranné rameno Myjavy s dĺžkou 3 km.

Kuklovská Kopánka
potok
Zdrojnica rameno Myjavy
Ústie Myjava
Dĺžka km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-082
Číslo recipienta 4-13-03-911
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Preteká geomorfologickým celkom Borská nížina, jej podcelkom Myjavská niva. Od hlavného koryta rieky Myjavy sa oddeľuje severoseverovýchodne od obce Kuklov, cca 100 m po prúde od sútoku Myjavy s Čárskou Kopánkou, v nadmorskej výške približne 161 m n. m. Najprv tečie juhozápadným smerom, z ľavej strany do nej ústi vodný kanál z lokality Košariská, stáča sa na západ až západojuhozápad a preteká okrajom intravilánu obce Kuklov. Pri osade Marcinkov mlyn sa potom stáča severozápadným smerom a západne od spomenutej obce sa v nadmorskej výške 156,3 m n. m. spája s vodami Myjavy.