Kulminácia

rozlišovacia stránka

Kulminácia alebo kulminovanie alebo vrcholenie (vyvrcholenie) môže byť dosahovanie (dosiahnutie) vrcholu/najvyššieho stupňa (nejakého vývoja)

Kulminácia alebo vyvrcholenie môže byť aj v literatúre chvíľa vrcholného napätia v rozvíjaní deja, pozri vyvrcholenie (literárny dej)

Kulminácia alebo kulminovanie alebo vrcholenie môže byť aj:

Kulminácia alebo kulminovanie môže byť aj v biológii najvyšší stav populačnej hustoty určitého druhu počas gradácie, pozri kulminácia (populačná hustota)

Vyvrcholenie môže byť aj skrátene sexuálne vyvrcholenie

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.