Kultúra s lineárnou keramikou

Kultúra s lineárnou keramikou v širšom zmysle bola archeologická kultúra v strednej Európe v neolite: podľa novšieho datovania cca 5700 pred Kr. – 5000 pred Kr. (do 4700 pred Kr. vrátane želiezovskej skupiny); podľa staršieho datovania 5000 – 4200 pred Kr. (do 3900 pred Kr. vrátane želiezovskej skupiny). V užšom zmysle sa ako kultúra s lineárnou keramikou označuje len kultúra so západnou lineárnou keramikou, pozri nižšie.

Lineárna keramika zo zbierky univerzity v Jene

Rozšírená bola spočiatku v Maďarsku a blízkom okolí, nakoniec však od severovýchodného Francúzska, cez Nemecko, južné Poľsko po Rakúsko, Maďarsko, Srbsko, západnú Ukrajinu a Moldavsko.

DelenieUpraviť

ZdrojeUpraviť

  • lineárna keramika. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 488 – 489.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.