Kuruovci bol mytologický rod zo staroindického eposu Mahábhárata, ktorý vládol v dávnej minulosti, ešte pred začatím kalijugy. Z tohoto rodu sa časom vymanili Pánduovci, ktorým Kuruovci odmietli vrátiť ich časť kráľovstva. Výsledkom bolo zničenie starobylého rodu v bratovražednej vojne.

Za Kuruovcov sa považuje 100 synov slepého kráľa Dhrtaráštru, a to hlavne Durjódhana a Duhšasána. Na bojisko vychádzali s ich hlavnými spojencami – Bhíšmom, Drónom, Karnom, Kripom a ďalšími.

Hrdinní Dróna a Bhíšma bojovali proti Pánduovcom nedobrovoľne, prinútila ich k tomu česť. Radca Kuruovcov, Vidura, zachránil Pánduovcov z horiacej budovy, a Jujutsú, 101. syn Dhrtaráštru, ktorého mal so slúžkou, sa priamo na bojovom poli obrátil na stranu Pánduovcov.

Hlavné mesto rodu Kuruovcov bol Hastinápur, ktoré je dnes známe ako Dillí.

Pozri ajUpraviť