Kvačiansky potok

Kvačiansky potok je potok v dolnom Šariši, v južnej časti okresu Prešov. Je to pravostranný prítok Svinky, má dĺžku 7,5 km a je tokom VI. rádu.

Kvačiansky potok
potok
Zdrojnica Šarišská vrchovina
Ústie Svinka
Dĺžka 7,5 km
Povodie Hornád
Hydrologické poradie 4-32-03-048,-050
Číslo recipienta 4-32-03-1601
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Šarišskej vrchovine na východnom svahu Banského vrchu (662,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 615 m n. m., severne od obce Klenov.

Smer tokuUpraviť

Na hornom toku tečie východným smerom, pred obcou Kvačany sa stáča na severovýchod a preteká obcou. V obci Bajerov sa stáča, na krátkom úseku tečie na sever a po sútoku s Kanovským potokom už pokračuje na východ, pričom vytvára oblúk prehnutý na sever. V obci Rokycany tečie na krátkom úseku k ústiu severovýchodným smerom.

Geomorfologické celkyUpraviť

PrítokyUpraviť

  • pravostranné: prítok z východného úpätia Banského vrchu, prítok zo severovýchodného svahu Úboče (649,3 m n. m.), prítok z lokality Bzikanec, dva prítoky z lokality Samoprúty, prítok zo severozápadného svahu Zadného dola (554,1 m n. m.), prítok z oblasti Kopcov, prítok prameniaci južne od obce Bajerov, prítok prameniaci na severozápadnom svahu Bekovca (502,3 m n. m.)
  • ľavostranné: prítok (2,6 km) z lokality Piesky, prítok z lokality Nad dolinkami, Kanovský potok (336,7 m n. m.), prítok z východného svahu Vyšnej rúbane (470,0 m n. m.)

ÚstieUpraviť

Potok sa vlieva do Svinky v obci Rokycany v nadmorskej výške približne 304 m n. m.

ObceUpraviť